mr. drs. J.M. (Jan) de Vries

Naam: mr. drs. J.M. (Jan) de Vries

Voorzitter, Gemeenteraad
Voorzitter, Presidium
Voorzitter, Agendacommissie
Adviseur, Werkgeverscommissie
Burgemeester, College B&W
Lid, Voorzitterspool
Gemeenteraad Voorzitter Actief sinds 13 apr. 2021 Bekijk pagina

Algemeen

De burgemeester wordt benoemd door de Koning. Dit op aanbeveling van de raad. De burgemeester is voorzitter van de raad én van het college. Hij is onafhankelijk en onpartijdig.

De burgemeester moet ervoor zorgen dat het college de besluiten van de raad uitvoert. Hij speelt een verbindende rol bij het coördineren, stimuleren en in gang zetten van het gemeentelijke beleid.

Portefeuille 

 • Openbare orde en veiligheid 
 • Preventief en correctief alcohol- en drugsbeleid 
 • Bestuur en juridische zaken 
 • Handhaving openbare orde en veiligheid 
 • Dienstverlening, bedrijfsvoering en personeel & organisatie

Functie historie

Heden

 • Actief sinds 13 apr. 2021 Voorzitter, Gemeenteraad
 • Actief sinds 13 apr. 2021 Voorzitter, Presidium
 • Actief sinds 13 apr. 2021 Voorzitter, Agendacommissie
 • Actief sinds 13 apr. 2021 Adviseur, Werkgeverscommissie
 • Actief sinds 13 apr. 2021 Burgemeester, College B&W
 • Actieve functie Lid, Voorzitterspool
Ophalen gegevens

Activiteiten

Ophalen gegevens

Sprekersfragmenten

Deze medewerker heeft nog geen sprekersfragmenten

Ophalen gegevens