Voorzitterspool

Naam: Voorzitterspool

De voorzitterspool bestaat uit de door de gemeenteraad aangewezen (burger)raadsleden om de beeldvormende en oordeelsvormende vergaderingen voor te zitten.

Leden

Ophalen gegevens

Activiteiten

Ophalen gegevens

Historie

Ophalen gegevens