Griffie

Naam: Griffie

griffie@sliedrecht.nl

De griffie ondersteunt de gemeenteraad als geheel en de individuele raadsleden bij de uitvoering van hun kaderstellende, controlerende en volksvertegenwoordigende taken. 

Leden

Ophalen gegevens

Activiteiten

Ophalen gegevens

Historie

Ophalen gegevens