Griffie

Naam: Griffie

griffie@sliedrecht.nl

De griffie ondersteunt de gemeenteraad als geheel en de individuele raadsleden bij de uitvoering van hun kaderstellende, controlerende en volksvertegenwoordigende taken. 

Leden

Ophalen gegevens

Activiteiten

Ophalen gegevens

Historie

Deze groep heeft nog geen historie.

Ophalen gegevens