Werkgeverscommissie

Naam: Werkgeverscommissie

Iedere fractie heeft een lid in de werkgeverscommissie van de griffie. De werkgeverscommissie stelt verordeningen en andere regelingen voor de griffie vast.  De werkgeverscommissie is klankbord voor de griffier en voert functioneringsgesprekken met hem.