Presidium

Naam: Presidium

De voorzitter van de raad en de fractievoorzitters vormen het presidium. Het presidium vergadert eens in de zes weken. De griffier is secretaris en adviseur van het presidium.

Het presidium:

  • doet aanbevelingen over de organisatie en het functioneren van de raad;
  • is klankbord van de burgemeester in vertrouwelijke en dringende zaken, zoals integriteitskwesties;
  • stelt het opleidingsprogramma van de raad vast.