F.A. (Fijke) Mulder

Naam: F.A. (Fijke) Mulder

famsgp-cu@kliksafe.nl
Raadslid Actief sinds 09 apr. 2019 Bekijk pagina

Algemeen

Nevenfuncties

  • Vereniging Helpende Handen - Directeur - Bezoldigd
  • Ger. Gem. Sliedrecht - Diaken, scriba/penningmeester Diaconie - Onbezoldigd
  • Ger. Gem. Classis Dordrecht - Secundus Classisdiaken Classis dordrecht - Onbezoldigd
  • Ger. Gem. Deputaatschap Diaconale Maatschappelijke Zorg - Lid werkgroep Jeugdhulpverlening - Onbezoldigd

Functie historie

Heden

  • Actief sinds 09 apr. 2019 Raadslid, SGP-ChristenUnie
  • Actief sinds 30 mrt. 2022 Lid, Agendacommissie
Ophalen gegevens

Activiteiten

Ophalen gegevens

Sprekersfragmenten

Deze medewerker heeft nog geen sprekersfragmenten

Ophalen gegevens