Auditcommissie

Naam: Auditcommissie

De auditcommissie houdt zich bezig met financiële zaken. Ze onderhoudt contacten tussen de raad en de accountant over o.a. het jaarverslag en de jaarrekening. Daarnaast coördineert de auditcommissie onderzoeken door de accountant en financiële onderzoeken door het college. Verder houdt ze zich bezig met de aanbesteding van een nieuwe accountant.

Iedere raadsfractie heeft een raadslid of burgerraadslid in de auditcommissie. De wethouder financiën, de concerncontroller en griffier zijn adviseur. De griffier is ook secretaris van de commissie.