Openbaar Fractiespecialisten overleg 10 mei 2021 19:00:00

Uitzending

vergroten verkleinen laden...

Kijk of luister mee

 

Agenda

 • Dit jaar wordt een flink aantal besluiten rond de ruimtelijke ontwikkelopgave ter besluitvorming voorgelegd aan de gemeenteraad. Om een paar te noemen: de nieuwe Omgevingsvisie, de Regionale Energie Strategie, de Transitievisie Warmte, de Regionale Adaptatiestrategie en de algehele financiële en organisatorische strategie rondom het programma Ruimtelijke Vernieuwing. Er is een sterke onderlinge samenhang en afhankelijkheid tussen deze plannen en om die reden organiseert het college van BenW maandag 10 mei van 19.00 tot 20.30 uur een openbaar fractiespecialistenoverleg in de raadzaal in de Lockhorst om het besluitvormingsproces voor het jaar 2021 te schetsen.


  Hoewel anderhalf uur relatief veel tijd is zal er echter beperkt ruimte zijn voor inhoudelijke verdieping op de plannen zelf. De drie ambtelijke 'dragers' van de plannen zullen zelf de trajecten toelichten.


  Marcel Bouman neemt het deel Duurzaamheid voor zijn rekening, Arian Pleizier zal het onderdeel Omgevingsvisie toelichten en Jan Freie zal het traject schetsen wat er op dit moment wordt doorlopen voor het gehele programma Ruimtelijke Vernieuwing inclusief de stedenbouwkundige studies voor de toekomstige ontwikkellocaties.
  Voor de volledigheid wordt verwezen naar de collegeinformatiebrief van 20 april 2021 - Proces en besluitvorming ruimtelijke ontwikkelopgave (zie onder 2. documenten)

  Ton Spek en Ed Goverde namens het college van B&W

  vergroten verkleinen laden...
 • 2

  Documenten

  De Lockhorst, Sliedrecht
  vergroten verkleinen laden...