Activiteiten van de gemeenteraad

Gepubliceerd op: 16 april 2024 13:04

Dinsdag 16 april – 20.00 uur: Beeldvormende vergadering over het programmaplan 2024 – 2025 (voortgang Binnenstedelijke Herstructurering Sliedrecht en Sliedrecht-Noord)
Maandag 22 april – 21.00 uur: Beelvormende vergadering over het meerjarenperspectief en de kadernota 2025
Dinsdag 23 april – 19.00 uur: Besluitvormende vergadering over onder andere de Noord-Zuidverbinding en Een Sliedrechts Zwembad
Dinsdag 14 mei – 20.00 uur: Oordeelsvormende vergadering over onder andere het bestemmingsplan Sliedrecht-Buiten en Stationspark III en Initiatiefvoorstel Slydregt.NU - Ontwikkelen bouwlocatie Groen van Prinsterer
Dinsdag 21 mei – 20.00 uur: Beeldvormende vergadering Verkeers- en Mobiliteitsplan Sliedrecht 2035 en Water- en rioleringsprogramma 2024 - 2028

Neem een kijkje bij de vergaderingen voor een overzicht van alle agenda's.Toelichting bestemmingsplan
Afbeelding Ontwerpschets Sliedrecht Buiten (onder voorbehoud dat deze op ondergeschikte onderdelen nog kan wijzigen)