Live uitzending Gepauzeerd

Er is geen actieve pagina
vergroten Sluiten

Vergadering : Beeldvormend - Gemeenteraad Sliedrecht, 22 april 2024 21:00:00

Algemene vergader informatie

Attentie: De beeldvormende vergadering is in zaal 4 van de Lockhorst. Er is geen live uitzending en er zijn ook geen opnamen die achteraf kunnen worden bekeken.

Wil je mee praten tijdens deze beeldvormende vergadering over 'Meerjarenperspectief en Kadernota 2025'? Of heb je een vraag aan de gemeenteraad over dit onderwerp? Je bent van harte welkom! Bij vragen kun je contact opnemen met de griffie via griffie@sliedrecht.nl.

Ben je benieuwd hoe deze vergadering verloopt? Bekijk dan de infographic

Datum:
22 apr. 2024, 21:00
Locatie:
De Lockhorst, Sliedrecht
Voorzitter:
L. Koppelaar
Griffier:
H.M. Vos-Hulleman

Agenda

Hoofdvergadering

De Lockhorst, Sliedrecht
 • De meerjarenraming laat vanaf 2026 een structureel tekort zien. De voornaamste oorzaak zijn de kortingen van het rijk op het Gemeentefonds (ravijnjaar). Daarnaast zijn ook eerdere eigen keuzes en autonome ontwikkelingen debet aan dit structurele tekort. De gemeenteraad dient tijdig besluiten te kunnen nemen om de begroting structureel sluitend te krijgen.
  Hiertoe dient het college in overleg met de gemeenteraad bij de Kadernota 2025 eerste voorstellen te doen voor richtinggevende uitspraken en besluiten.

  Het college heeft toegezegd om de gemeenteraad vóór de behandeling van de Kadernota 2025 hierbij te betrekken. Het college doet voorstellen voor richtinggevende uitspraken en besluiten m.b.t. het ravijnjaar gelijktijdig met de voorstellen voor de Kadernota 2025. Besluitvorming hierover is voorzien op 9 juli 2024.

  Doel van deze beeldvormende vergadering is:

  1. het informeren van de raad over de laatste inzichten in de meerjarenraming,
  2. het bespreken van mogelijke oplossingsrichtingen (en de randvoorwaarden) en
  3. het verdere traject tot aan de besluitvorming in 2025 die invulling kunnen geven aan de financiële opgaven voor 2026 en volgende jaren.
  Over deze zaken gaat het college graag met de raads- en burgerraadsleden in gesprek.

  Er wordt een presentatie gegeven. De presentatie "Meerjarenperspectief 2026 en volgende jaren; onze opgave voor het Ravijn" is bij dit agendapunt geplaatst.

Algemene stemmingen

Uitklappen Inklappen