Overzicht van nieuwsberichten juni 2021

Maak kennis met het presidium 29 juni 2021

Afbeelding:Maak kennis met het presidium

In het presidium zitten de fractievoorzitters (7) van alle politieke partijen. Het presidium staat onder leiding van de voorzitter van de raad, de burgemeester. De griffier is secretaris en adviseur van het presidium.

Maak kennis met de motie 25 juni 2021

Afbeelding:Maak kennis met de motie

Een motie is een korte en gemotiveerde tekst over een onderwerp. In de motie staat een uitspraak van de raad, een verzoek of een opdracht aan het college van B&W.

Maak kennis met PRO Sliedrecht 22 juni 2021

Afbeelding:Maak kennis met PRO Sliedrecht

PRO Sliedrecht werd onder de naam Progressief Sliedrecht actief in 1974 met 1 zetel in de gemeenteraad. Inmiddels hebben zij 5 zetels in de huidige gemeenteraad van Sliedrecht. Sliedrecht is een dorp met een mengelmoes aan inwoners die op eigen stijl en wijze een sociale verbinding hebben. Sommige leden van PRO hebben diepe familie wortels in ons mooie dorp andere zijn de afgelopen jaren hier komen wonen. Dit maakt PRO Sliedrecht zo leuk!

Maak kennis met de griffiemedewerker 18 juni 2021

Afbeelding:Maak kennis met de griffiemedewerker

Ik ben Maya Feddema, 64 jaar jong en sinds 1996 woonachtig in Sliedrecht. In 2001 ben ik na 17 jaar voor de provincie Utrecht gewerkt te hebben overgestapt naar de gemeente Sliedrecht. In 2002 werd door het intreden van de Wet Dualisering de griffie opgericht. In november van dat jaar ben ik van het bestuurssecretariaat overgestapt naar de griffie om samen met Ari Koenen, de eerste griffier, de griffie gestalte gegeven. De eerste paar jaar van haar bestaan was de griffie gevestigd in het Raadhuis.

Maak kennis met het amendement 15 juni 2021

Afbeelding:Maak kennis met het amendement

De teller staat inmiddels voor 2021 op 14 ingediende amendementen, waarvan er 6 zijn aangenomen. Een amendement is een wijziging in een concept raadsbesluit wat voor ligt aan de raad. Kortom: het gaat om het wijzigen van een paar zinnen, letters of cijfers in het voorstel wat afkomstig is van het college van burgemeester en wethouders. Zo’n wijziging in de oorspronkelijke tekst kan vergaande consequenties hebben. Zo kan er in plaats van 1 miljoen, 3 miljoen uitgegeven worden aan een nieuw natuurpark, omdat de gemeenteraad het amendement heeft aangenomen.

Maak kennis met D66 Sliedrecht 11 juni 2021

Afbeelding:Maak kennis met D66 Sliedrecht

De fractie van D66 Sliedrecht bestaat uit drie enthousiaste leden: Marja Bouwmans, Anja de Rooij en René de Munck. Wij zijn vier jaar geleden begonnen aan de klus om in Sliedrecht D66 op de kaart te zetten. Tot op heden gaat dat geweldig, al werken we wel vanuit een achterstandspositie. Enerzijds omdat we in de oppositie zitten, maar ook omdat we nogal eens een tegengeluid laten horen. Als je het zo aan ons vraagt gaat het goed en verlangen we naar meer. Zijn dan alle wensen van ons vervuld? Nee verre van dat, maar daarop hadden we ook niet gerekend.

Maak kennis met de plaatsvervangend griffier/raadsadviseur 08 juni 2021

Afbeelding:Maak kennis met de plaatsvervangend griffier/raadsadviseur

Ik ben Heleen Vos-Hulleman, 62 jaar. Inmiddels woon ik bijna 20 jaar "op" de Oudendijk, een groen buurtschap in de gemeente Altena, samen met mijn echtgenoot Tim Vos. Met een tuin van 1500 m2 is tuinieren gelukkig ook een hobby en verder zijn wij dol op dieren.

Maak kennis met de auditcommissie 04 juni 2021

Afbeelding:Maak kennis met de auditcommissie

De auditcommissie fungeert als de oren en ogen van de gemeenteraad als het over financiële zaken gaat. Zij brengen bijvoorbeeld advies uit over het vaststellen van de jaarstukken, de financiële verordening en over het proces van aanbesteden van een nieuwe accountant. De auditcommissie onderhoudt het contact met de accountant over o.a. het accountantsverslag en de jaarrekening. Hiervoor komt de accountant ook naar de vergaderingen van de auditcommissie. Dat is ongeveer vier keer per jaar.

Maak kennis met burgemeester Jan de Vries 01 juni 2021

Afbeelding:Maak kennis met burgemeester Jan de Vries

Gemeente Sliedrecht kent sinds 13 april jl. een nieuwe burgemeester, Jan de Vries. De functie van burgemeester kent meerdere rollen en bevoegdheden Zo is Jan de Vries het boegbeeld van Sliedrecht en burgervader voor alle Sliedrechters. Hij is daarnaast verantwoordelijk voor de openbare orde en veiligheid. In die rol heeft hij het gezag over de politie en de brandweer. Samen met de wethouders vormt hij het dagelijks bestuur van de gemeente. Een rol die we zeker niet mogen vergeten is dat Jan de Vries voorzitter is van de gemeenteraad.