Overzicht van nieuwsberichten mei 2021

Maak kennis met CDA Sliedrecht 28 mei 2021

Afbeelding:Maak kennis met CDA Sliedrecht

Wij zijn Frank Dunsbergen, Rens den Besten, Vincent Prins en Joop de Vries. Frank is partij-jurist bij het landelijke CDA, Rens is werkzaam op het Scheepvaart- en Transportcollege, Vincent werkt bij Rijkswaterstaat en Joop is een gepensioneerde politieagent. Samen weten we best veel, maar natuurlijk niet alles. Gelukkig kennen en spreken we veel Sliedrechters.

Maak kennis met de oordeelsvormende vergadering 25 mei 2021

Afbeelding:Maak kennis met de oordeelsvormende vergadering

De gemeenteraad van Sliedrecht maakt gebruik van het vergadermodel BOB. Dit staat voor Beeldvormend, Oordeelsvormend en Besluitvormend. Oordeelsvormend is een open discussie tussen de diverse fracties, ruimte voor insprekers, uitwisselen van argumenten en het stellen van politieke vragen.

Maak kennis met Slydregt.NU 21 mei 2021

Afbeelding:Maak kennis met Slydregt.NU

Mark Jongeneel (33), Gert Jongeneel (70) en Boudewijn Brandwijk (21) vormen samen de fractie Slydregt.NU. Slydregt.NU koppelt het rijke historische verleden van Sliedrecht aan een moderne gemeentepolitiek.

Maak kennis met het Reglement van Orde 18 mei 2021

Afbeelding:Maak kennis met het Reglement van Orde

Iedere gemeenteraad stelt zijn eigen Reglement van orde vast. Dat is geregeld in artikel 16 van de Gemeentewet. Het Reglement van orde bevat regels over de gang van zaken tijdens de vergaderingen van de gemeenteraad. Wie mag wanneer spreken, hoe komt een besluit tot stand, wat zijn de taken van de commissies, welke bevoegdheden heeft de voorzitter, etc. In het Reglement van orde staan ook de instrumenten van de raadsleden die ter beschikking hebben, zoals bijvoorbeeld het amendement, de motie, schriftelijke vragen.

Maak kennis met de agendacommissie 14 mei 2021

Afbeelding:Maak kennis met de agendacommissie

De gemeenteraad gaat over zijn eigen agenda. Wie de vergaderingen volgt, weet dat de raad aan het begin van de vergadering de agenda vaststelt. Voor het maken van de concept-agenda’s heeft de gemeenteraad een commissie in het leven geroepen: de agendacommissie.

Maak kennis met de beeldvormende vergadering 10 mei 2021

Afbeelding:Maak kennis met de beeldvormende vergadering

De gemeenteraad van Sliedrecht maakt gebruik van het vergadermodel BOB. Dit staat voor Beeldvormend, Oordeelsvormend en Besluitvormend. In dit model wordt eerst Beeldvormend informatie opgehaald.

Maak kennis met de bodedienst 06 mei 2021

Afbeelding:Maak kennis met de bodedienst

Een vergadering van de raad is niet compleet zonder de aanwezigheid van een bode. Wij zijn betrokken vanaf het moment dat een vergadering wordt ingepland tot dat de deuren dichtgaan na afloop en doen dat in goede samenwerking met de griffie. We zorgen ervoor dat het publiek zich welkom voelt, voorzien iedereen van koffie en thee en ondersteunen de griffie en (burger)raadsleden bij de voorkomende werkzaamheden. We kijken er naar uit om iedereen weer te mogen ontvangen in de raadzaal!

Maak kennis met de raadsgriffier 03 mei 2021

Afbeelding:Maak kennis met de raadsgriffier

Ik ben Rumo van Aalst, 49 jaar, getrouwd met Josanne, papa van Bart (12), Lenthe (9) en Jens (6) en baasje van onze lieve hond Belle. In 2010 heb ik mijn geboorteplaats Steenbergen ingeruild voor het mooie Woerden. Naast het gezin zijn Josanne en ik op dit moment druk met alles rondom de bouw van onze nieuwe woning. Sinds 2018 mag ik als raadslid ook mijn tijd en energie steken in de gemeente waar wij al weer meer dan een decenium ontzettend graag wonen.