Live uitzending Gepauzeerd

Er is geen actieve pagina
vergroten Sluiten

Vergadering : Beeldvormend - Gemeenteraad Sliedrecht, 21 juni 2021 20:00:00

Algemene vergader informatie

Indien u tijdens deze beeldvormende vergaderingen de raad iets wilt vertellen (inspreken) dan moet u dat uiterlijk op de dag van de vergadering vóór 12 uur doorgeven aan de griffier, de heer mr. R.P.A. van Aalst, per e-mail rpa.van.aalst@sliedrecht.nl of bellen naar 06-30723544 (geen voicemail inspreken).

Datum:
21 jun. 2021, 20:00
Locatie:
De Lockhorst, Sliedrecht
Voorzitter:
S. van Wijngaarden
Griffier:
H.M. Vos-Hulleman

Agenda

Hoofdvergadering

De Lockhorst, Sliedrecht
 • Minimaal twee keer per jaar praat de portefeuillehouder sociaal domein, wethouder Piet Vat, de raad bij een over een aantal onderwerpen. In deze vergadering staan drie onderwerpen op de agenda. Ieder onderwerp wordt kort door de portefeuillehouder ingeleid. Er zijn presentaties en er is ruimte voor het stellen van vragen en gesprek.

  De presentaties worden uiterlijk 16 juni 2021 bij de agenda geplaatst.

 • Op 29 september 2020 heeft de raad een motie aangenomen met het verzoek aan het college:

  - om met een andere verdeling van de Enecogelden te komen zodat er significant meer geld komt in het dorpsfonds of separaat fonds ten behoeve van financieel kwetsbare inwoners waardoor niet alleen de buitenruimte wordt vernieuwd, maar waardoor ook financieel kwetsbare situaties worden opgelost.

  - om hierover met de raad en de sociale partners in gesprek te gaan zodat uiterlijk in 2021 hierover een definitief besluit kan worden genomen.

  Welke concrete maatregelen kunnen en willen we als gemeente nemen in het licht van de uitvoering van de motie? Dat kan gaan van directe financiële maatregelen, zoals gerichte inkomensondersteuning aan de doelgroep, tot en met het extra ondersteunen van vrijwilligersinitiatieven. Er zijn diverse lokale organisaties aanwezig om hierover met hen het gesprek te voeren en hun ideeën op te halen.

  Het doel van deze vergadering is om de mogelijke doelen en maatregelen globaal te schetsen en daarbij van de richting te krijgen voor de verdere uitwerking. Vanuit de gemeente zijn Nathalie Klomp en Jeroen Loeve, adviseurs sociaal domein, aanwezig.

 • In Nederland zijn ongeveer 2,5 miljoen mensen laaggeletterd: zij hebben moeite met lezen, schrijven en/of rekenen. Ook hebben zij vaak niet voldoende digitale vaardigheden, waardoor zij moeite hebben om goed mee te kunnen doen in de maatschappij.

  De aanpak laaggeletterdheid wordt in de Drechtsteden regionaal opgepakt met Dordrecht als centrumgemeente. In navolging van het landelijk beleid Vervolgaanpak Laaggeletterdheid 2020 -2024 is het Regioplan Laaggeletterdheid Drechtsteden 2021 – 2024 opgesteld. In dit plan zijn niet alleen regionale speerpunten opgenomen, ook heeft elke gemeente een aantal lokale speerpunten gekozen.

  Het doel van deze vergadering is om de raad bij te praten over de huidige ontwikkelingen rondom laaggeletterdheid.

  1. Bo van Aarsbergen en Roxanne van der Pluijm Senior Adviseurs van de Stichting Lezen en Schrijven geven een presentatie over de landelijke en regionale ontwikkelingen rondom dit thema.
  2. Vanuit Bibliotheek AanZet is Samuela Loolofs aanwezig, zij is Bibliotheekconsulent literatuur en laaggeletterdheid en zal een presentatie en toelichting geven over de lokale activiteiten die georganiseerd worden. Mogelijk is ook een cursist aanwezig.

 • Toen gemeenten in 2015 verantwoordelijk werden voor jeugdhulp, beschikten gemeenten over beperkte informatie over de specifieke inzet van jeugdhulp per gemeente. De informatie is belangrijk om doelgerichter te kunnen sturen op de jeugdhulp, trends en ontwikkelingen beter te kunnen signaleren en duiden en eventuele effecten van interventies te kunnen zien. Sinds 2015 registreert de Serviceorganisatie Jeugd voor de gemeenten in Zuid-Holland Zuid de inzet van de jeugdhulp. Inmiddels beschikken gemeenten over een dashboard, waarin gemeenten zelf gedetailleerd de inzet van jeugdhulp op verschillende niveaus kunnen monitoren.

  Vanuit de gemeente is Jelmer van den Bogerd aanwezig.

  Het doel van deze vergadering is om de raad inzicht te geven in het dashboard voor jeugdhulp en de wijze waarop de gemeente het dashboard kan inzetten om te sturen op de jeugdhulp. Vanuit de Service Organisatie Jeugd zijn aanwezig Ed Magnee, directeur a.i., en Odmar Deurloo, dataspecialist. Zij geven een presentatie.

Algemene stemmingen

Uitklappen Inklappen