Live uitzending Gepauzeerd

Er is geen actieve pagina
vergroten Sluiten

Vergadering : Beeldvormend - Gemeenteraad Sliedrecht, 16 maart 2021 19:00:00

Algemene vergader informatie

Indien u tijdens deze beeldvormende vergadering de raad iets wilt vertellen (inspreken) dan moet u dat uiterlijk op de dag van de vergadering vóór 12 uur doorgeven aan de griffier, de heer mr. R.P.A. van Aalst, per e-mail rpa.van.aalst@sliedrecht.nl of bellen naar 06-30723544 (geen voicemail inspreken).t

Datum:
16 mrt. 2021, 19:00
Locatie:
Via Microsoft Teams

Agenda

Hoofdvergadering

Via Microsoft Teams
 • Indien u tijdens deze beeldvormende vergadering de raad iets wilt vertellen (inspreken) dan moet u dat uiterlijk op de dag van de vergadering vóór 12 uur doorgeven aan de griffier, de heer mr. R.P.A. van Aalst, per e-mail rpa.van.aalst@sliedrecht.nl of bellen naar 06-30723544 (geen voicemail inspreken).

 • De aftrap van deze vergadering wordt gedaan door de portefeuillehouder, wethouder Spek. Hij wordt ondersteund door de heer Swinkels, strategisch adviseur gemeente Sliedrecht. Er is een presentatie over de Uitgangspuntennotitie bedrijfsvoering service-gemeente en over de Hoofdlijnennotitie GR Sociaal.

  Op 10 februari 2021 heeft de raad ingestemd met het principe-besluit voor de toekomstige vormgeving van de samenwerking in de Drechtsteden via een Gemeenschappelijke Regeling (GR) sociaal en een service-construct voor de bedrijfsvoering. De volgende stap in de voorgenomen transitie is het vaststellen van kaders en uitgangspunten t.b.v. het nader uitwerken van een concept GR tekst en afspraken maken over de bedrijfsvoering. In het raadsbesluit en de daarbij meegezonden routekaart is opgenomen dat dit gaat via een 'Uitgangspuntennotitie service-gemeente' (stap 1a) en een 'Hoofdlijnennotitie GR Sociaal' (stap 1b).
  De wethouder wil graag ter voorbereiding op de oordeels- en besluitvormende vergaderingen over beide notities op 16 maart 2021 beeldvormend met de raad in gesprek. Het belang hiervan is door de raad onderstreept in de motie 'Financieel fit met zorgvuldige besluitvorming'. Zoals in de routekaart is te lezen lopen de twee sporen bedrijfsvoering en sociaal parallel aan elkaar, maar zit er verschil in planning. Daarom hieronder per spoor een korte toelichting op het proces.

  Planning na deze beeldvormende vergadering:
  - Uitgangspuntennotitie bedrijfsvoering: oordeelsvormende vergadering 23 maart, besluitvormende vergadering 30 maart 2021;
  - Hoofdlijnennotitie GR Sociaal: oordeelsvormende vergadering 13 april, besluitvormende vergadering 20 april 2021. Mogelijk volgt in de week van 5 april nog een beeldvormende vergadering over deze hoofdlijnennotitie

 • 3 Sluiting

  Aangenomen

Algemene stemmingen

Uitklappen Inklappen