Colofon

De informatie op deze site komt tot stand onder verantwoordelijkheid van de gemeente Sliedrecht. De informatie, inclusief beeldmerken, illustraties, logo's en fotomateriaal zijn ® copyright van de gemeente Sliedrecht.

Contact met de Griffie

Raadsgriffier:
de heer R.P.A. van Aalst

Plv. raadsgriffier/ Raadsadviseur:
mw. H.Vos-Hulleman

Medewerker Griffie
mw. M. Feddema-Wardenaar

Bezoek adres
Industrieweg 11
3361HJ Sliedrecht

Postadres
Postbus 16
3360AA Sliedrecht

griffie@sliedrecht.nl

0184 495986

Realisatie

gemeenteoplossingen-logo