Maak kennis met de werkgeverscommissie

13 juli 2021

De gemeenteraad heeft met de griffie zijn eigen ondersteuning en daardoor ook een rol als werkgever. Een groot deel van de werkgeverstaken en bevoegdheden is gedelegeerd aan de werkgeverscommissie van de griffie. Iedere fractie heeft een vertegenwoordiger in deze commissie: Ria de Mul-Donker (SGP-ChristenUnie), Vincent Prins (CDA), Roelant Bijderwieden (VVD), René de Munck (D66), Wim Blanken (PRO Sliedrecht), Ben van der Plas (PvdA) en Mark Jongeneel (Slydregt.NU). 

De voorzitter van de commissie is Ria de Mul-Donker. Zij is daarmee ook het eerste aanspreekpunt voor de griffier. De griffier geeft leiding aan de griffie en is adviseur van de werkgeverscommissie. De werkgeverscommissie heeft nog een adviseur, namelijk de burgemeester in zijn rol als voorzitter van de raad.

Raadslid en voorzitter De Mul: 'Samen met vertegenwoordigers van andere fracties vormen we de werkgeverscommissie. Een aantal keren per jaar vergaderen we en regelmatig heb ik een bijpraatmoment met de griffier. Als commissie gaan we over de personeelsbezetting van de griffie. Op dit moment zijn wij bezig met de invulling van de vacature van griffiemedewerker door het aanstaande vertrek van Maya.'

Werkgeverscommissie

Terug naar nieuws