Maak kennis met het presidium

29 juni 2021

In het presidium zitten de fractievoorzitters (7) van alle politieke partijen. Het presidium staat onder  leiding van de voorzitter van de raad, de burgemeester. De griffier is secretaris en adviseur van het presidium.

Het presidium doet aanbevelingen over de organisatie en het werk van de raad. Zij zijn het klankbord van de burgemeester in vertrouwelijke en dringende zaken, zoals integriteitkwesties. Ook stellen zij het opleidingsprogramma van de raad vast.

Frank Dunsbergen: 'Als lid van het presidium denk je na over de dagelijkse dingen voor de raad, bijvoorbeeld de manier van vergaderingen of afspraken die je maakt. Hierbij vertegenwoordig ik de CDA-fractie.'

Presidium

Terug naar nieuws