Maak kennis met de motie

25 juni 2021

Een motie is een korte en gemotiveerde tekst over een onderwerp. In de motie staat een uitspraak van de raad, een verzoek of een opdracht aan het college van B&W.

Ieder raadslid kan in de besluitvormende (raads)vergadering bij een raadsvoorstel een motie indienen. Het raadslid kan zijn/haar motie tijdens het gesprek uitleggen. Daarna komen de andere fracties aan het woord als ze dat willen. Zij geven aan wat ze van de motie vinden en of ze met de motie in willen stemmen.

Na de discussie en stemming over het onderwerpt, wordt er over de motie gestemd. Stemt een meerderheid van de raadsleden voor de motie, dan is de motie aangenomen. Het aannemen van een motie is dus een middel van de raad. Daarmee kunnen zij invloed uit oefenen op het beleid van de gemeente. Het college is niet verplicht om de aangenomen motie uit te voeren. Het college kan de motie naast zich neerleggen, maar moet dat dan wel heel goed uitleggen.

Als de motie gaat over een onderwerp dat niet op de agenda van de raad staat. Dan heet het een motie vreemd aan de orde van de dag. Meestal gaat het dan om een actueel onderwerp in de gemeente. In de gemeenteraad van Sliedrecht zijn in 2021 vier moties ingediend, waarvan er twee zijn aangenomen.

Motie2

Terug naar nieuws