Maak kennis met het amendement

15 juni 2021

De teller staat inmiddels voor 2021 op 14 ingediende amendementen, waarvan er 6 zijn aangenomen. Een amendement is een wijziging in een concept raadsbesluit wat voor ligt aan de raad. Kortom: het gaat om het wijzigen van een paar zinnen, letters of cijfers in het voorstel wat afkomstig is van het college van burgemeester en wethouders. Zo’n wijziging in de oorspronkelijke tekst kan vergaande consequenties hebben. Zo kan er in plaats van 1 miljoen, 3 miljoen uitgegeven worden aan een nieuw natuurpark, omdat de gemeenteraad het amendement heeft aangenomen.

De raad stemt altijd eerst over het amendement. Als het amendement door een meerderheid van de raad is aangenomen dan stemt de raad over het gewijzigde concept raadsbesluit. Als een amendement niet is aangenomen, dan stemt de raad over het oorspronkelijke concept raadsbesluit. Het amendement staat beschreven in Artikel 147b van de Gemeentewet en in artikel 42 van het Reglement van Orde van de gemeenteraad Sliedrecht. (https://raad.sliedrecht.nl/Documenten/Reglementen-en-verordeningen-raad)

Amendement-1

Terug naar nieuws