Maak kennis met D66 Sliedrecht

11 juni 2021

De fractie van D66 Sliedrecht bestaat uit drie enthousiaste leden: Marja Bouwmans, Anja de Rooij en René de Munck. Wij zijn vier jaar geleden begonnen aan de klus om in Sliedrecht D66 op de kaart te zetten. Tot op heden gaat dat geweldig, al werken we wel vanuit een achterstandspositie. Enerzijds omdat we in de oppositie zitten, maar ook omdat we nogal eens een tegengeluid laten horen. Als je het zo aan ons vraagt gaat het goed en verlangen we naar meer. Zijn dan alle wensen van ons vervuld? Nee verre van dat, maar daarop hadden we ook niet gerekend.

Wie zijn wij?
Marja werkt in de zorg en neemt in de fractie ook al die taken op zich. Dit is een moeilijke en uitgebreide opdracht, maar ze grijpt de uitdagingen graag aan. Haar grootste succes tot nu toe is het instellen van Buurtgezinnen in Sliedrecht.

Anja werkt bij de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid en is de laatste jaren 'uitgeleend' aan het landelijk operationeel coördinatiecentrum. Een grote uitdaging, maar daardoor heeft ze een perfect inkijkje in de wereld van de bureaucratie. Dit helpt ons regelmatig als fractie om de juiste snaren te raken. Met name op het gebied van bestuurlijke vernieuwing is er in Sliedrecht nog een lange weg te gaan, maar de eerste resultaten zien wij al aan de horizon.

René is de gekozen volksvertegenwoordiger, dit betekent dat hij veelal het woord voert en in alle raadscommissies D66 Sliedrecht vertegenwoordigd. De ruggengraat van de fractie helpt daar enorm aan mee.

Politiek in Sliedrecht
Veel besluiten in de Sliedrechtse gemeenteraad komen vanuit het college en worden dan al of niet kritisch bekeken door de raad. Wij zoeken naar nieuwe inbreng om het college te sturen. Je kan overal tegen zijn, maar het helpt om positief kritisch te zijn. Met die insteek hebben wij veel projecten benaderd en soms een wezenlijke draai kunnen geven. Uiteraard met het doel dat 25.000 Sliedrechters dat ook vinden. Wat blijft is dat je veel tijd moet steken in lezen van de stukken en eerlijk gezegd went dat niet, maar met drie is het te overzien.

De politiek in Sliedrecht is goed benaderbaar. Op straat aangesproken worden over je standpunten ervaren wij als zeer plezierig. Natuurlijk mag iemand een andere mening hebben, maar juist die inbreng helpt. Wat blijft is het motto van D66: 'je mag het oneens zijn, daarover zijn we het wel eens.'

We kijken uit naar de toekomst van Sliedrecht, groei is noodzakelijk om al onze mooie voorzieningen in stand te houden en waar mogelijk uit te breiden.

D66                                                                                                                                                                                                                                

Terug naar nieuws