Maak kennis met de auditcommissie

04 juni 2021

De auditcommissie fungeert als de oren en ogen van de gemeenteraad als het over financiële zaken gaat. Zij brengen bijvoorbeeld  advies uit over het vaststellen van de jaarstukken, de financiële verordening en over het proces van aanbesteden van een nieuwe accountant. De auditcommissie onderhoudt het contact met de accountant over o.a. het accountantsverslag en de jaarrekening. Hiervoor komt de accountant ook naar de vergaderingen van de auditcommissie. Dat is ongeveer vier keer per jaar.

Raadslid Kees Ippel: 'In de auditcommissie discussiëren we zonder politieke kleur over de financiële stukken van de gemeente Sliedrecht. We kunnen zo echt een verbindende rol spelen tussen de afdeling financiën, de accountant, het college en de gemeenteraad. Alle leden zetten zich met hun eigen ervaring in om de rapportages beter en inzichtelijker te maken. Het is mooi om daar deel van uit te mogen maken.'

Raadslid en voorzitter auditcommissie Rens den Besten: 'De gemeente Sliedrecht ontvangt jaarlijks 76 miljoen euro, een even groot bedrag wordt weer uitgegeven. Dat zijn enorme bedragen. Samen met de accountant en de controller van de gemeente bekijken wij of dit klopt. De auditcommissie is een belangrijke schakel tussen de raad en college als het gaat om de financiën.'

Iedere fractie heeft een raadslid of burgerraadslid in de auditcommissie. Op het moment zijn dat Rens den Besten (CDA), tevens voorzitter, Kees Ippel (SGP-ChristenUnie), Rob Penning (PRO Sliedrecht), Roelant Bijderwieden (VVD), Gökhan Torun (PvdA), Gert Jongeneel (Slydregt.NU) en René de Munck (D66). De wethouder financiën, de concerncontroller en de griffier zijn adviseur van de commissie. De griffie voert ook het secretariaat van de auditcommissie.

Auditcommissie

Terug naar nieuws