Maak kennis met burgemeester Jan de Vries

01 juni 2021

Gemeente Sliedrecht kent sinds 13 april jl. een nieuwe burgemeester, Jan de Vries. De functie van burgemeester kent meerdere rollen en bevoegdheden Zo is Jan de Vries het boegbeeld van Sliedrecht en burgervader voor alle Sliedrechters. Hij is daarnaast verantwoordelijk voor de openbare orde en veiligheid. In die rol heeft hij het gezag over de politie en de brandweer. Samen met de wethouders vormt hij het dagelijks bestuur van de gemeente. Een rol die we zeker niet mogen vergeten is dat Jan de Vries voorzitter is van de gemeenteraad.

Voorzitter gemeenteraad
Als voorzitter zorgt hij voor een goed verloop van de vergaderingen van de gemeenteraad. Hij bewaakt de spelregels die de wet en de raad zichzelf in het reglement van orde hebben opgelegd.

‘Als kind woonde ik in de Raadhuisstraat en vanuit mijn slaapkamer keek ik uit op het gemeentehuis. Op de werkkamers van de hardwerkende gemeenteambtenaren. Inmiddels weet ik, dat hun expertise en grote inzet onmisbaar zijn voor de kwaliteit van het lokaal bestuur. Als burgemeester hoop ik bij te dragen aan een goed samenspel tussen de raad, het college en het ambtelijk apparaat.’

De voorzitter is geen lid van de gemeenteraad en mag daarom niet stemmen. Buiten de vergaderingen is hij klankbord voor de raadsfracties en de leden van de raad. En, als burgemeester, is hij ook de hoeder van de integriteit van het gemeentebestuur.

Ingeburgerd
Jan de Vries is behalve burgemeester ook vader van drie prachtige kinderen: Arie Bart, Daan en Sanne. ‘Nu nog woon ik met mijn gezin in Goudriaan. Mijn vrouw Anja is een telg uit het Sliedrechtse geslacht Korevaar, en nog steeds woont een belangrijk deel van onze familie hier. Sliedrecht is voor ons zeer vertrouwd. Wij verwachten daarom snel ingeburgerd te zijn en wij zien er naar uit om hier te komen wonen.’

Tijdens zijn ‘inburgering’ maakt de burgemeester op zijn bakfiets kennis met de Sliedrechtse samenleving. Nodig hem uit voor een bezoek! Stuur een email naar: burgemeester@sliedrecht.nl

Jan-de-Vries

Terug naar nieuws