Maak kennis met CDA Sliedrecht

28 mei 2021

Wij zijn Frank Dunsbergen, Rens den Besten, Vincent Prins en Joop de Vries. Frank is partij-jurist bij het landelijke CDA, Rens is werkzaam op het Scheepvaart- en Transportcollege, Vincent werkt bij Rijkswaterstaat en Joop is een gepensioneerde politieagent. Samen weten we best veel, maar natuurlijk niet alles. Gelukkig kennen en spreken we veel Sliedrechters.

Frank is onze ‘juridische man’ die de gemeentebelastingen laag wil houden en scherp let op hoe Sliedrecht samenwerkt in de regio. Hij kijkt met voldoening terug op zijn idee om huizen te bouwen op het terrein van het oude ziekenhuis. Rens is onze ‘verenigingsman’ die blijft aandringen op duidelijkheid voor de voetbalvereniging over de nieuwe accommodatie. Als het gaat over gezondheids- en jeugdbeleid, is oud-korfballer Rens ook onze man. Vincent is onze ‘omgevingsman’ die bekend is van zijn inzet voor het openbaar vervoer en voor meer natuurvriendelijk groenbeheer voor bijen en vlinders. Hij heeft ook gezorgd voor een snellere aanpak van de verkeersveiligheid op de Craijensteijn. Joop is onze ‘veiligheidsman’ die kritisch kijkt naar het drugsbeleid en naar de inburgering van statushouders. Hij is ombudsman voor het CDA, komt op voor ouderen en nam het initiatief voor de lift bij de Hema.

Elke week bespreken we de agendapunten voor de week daarna, samen met onze fractieondersteuners. Ieder fractielid schrijft zijn eigen woordvoeringen. Dat doen we op grond van wat we in Sliedrecht zien en horen. We houden nieuwsberichten in de gaten en stellen daar vragen over als dat nodig is. Daarmee komen we op voor onze inwoners en houden we het college scherp.

Wij vinden het mooi dat er in Sliedrecht zo veel initiatieven zijn. Niet alleen in bedrijven, maar ook in verenigingen en kerken. We hebben in Sliedrecht heel veel vrijwilligers. Dat is echt iets om trots op te zijn. Waar we ook trots op zijn, is onze baggerhistorie. De CDA-fractie wil graag dat we een ondernemend en betrokken dorp blijven. Niet alleen met een baggerhistorie, maar ook met een baggertoekomst. In 2020 hebben we de Koers 2030 vastgesteld. Weet je wat daarin staat? Dat we een ondernemend en betrokken baggerdorp zijn. Mooi toch?

CDA

Terug naar nieuws