Maak kennis met de oordeelsvormende vergadering

25 mei 2021

De gemeenteraad van Sliedrecht maakt gebruik van het vergadermodel BOB. Dit staat voor Beeldvormend, Oordeelsvormend en Besluitvormend. Oordeelsvormend is een open discussie tussen de diverse fracties, ruimte voor insprekers, uitwisselen van argumenten en het stellen van politieke vragen.

Raadslid en lid van de voorzitterspool Sjors van Wijngaarden: 'Tijdens een oordeelsvormende vergadering wordt duidelijk wat de standpunten van politieke partijen zijn. Dit zijn voor mij als raadslid en voorzitter vaak de leukste vergaderingen, omdat de partijen met elkaar in debat gaan over hun standpunten. (Burger)raadsleden kunnen regelmatig sterk van mening verschillen over onderwerpen. Het is daarom interessant om te horen en te bediscussiƫren waarom bepaalde beslissingen worden genomen.'

Alle politieke partijen krijgen per agendapunt twee keer de gelegenheid voor hun woordvoering. Uiteindelijk leidt het debat tot een voorstel voor behandeling in de besluitvormende raadsvergadering. Dat kan zijn een hamerstuk waarover in de besluitvormende raadsvergadering alleen nog stemming plaatsvindt, wel of niet met een stemverklaring. Of het wordt een debatstuk, waarbij de partijen nogmaals met elkaar in gesprek gaan.

Oordeelsvormende

Terug naar nieuws