Maak kennis met het Reglement van Orde

18 mei 2021

Iedere gemeenteraad stelt zijn eigen Reglement van orde vast. Dat is geregeld in artikel 16 van de Gemeentewet. Het Reglement van orde bevat regels over de gang van zaken tijdens de vergaderingen van de gemeenteraad. Wie mag wanneer spreken, hoe komt een besluit tot stand, wat zijn de taken van de commissies, welke bevoegdheden heeft de voorzitter, etc. In het Reglement van orde staan ook de instrumenten van de raadsleden die ter beschikking hebben, zoals bijvoorbeeld het amendement, de motie, schriftelijke vragen.

Raadsgriffier Rumo van Aalst: 'Om efficiƫnt te kunnen vergaderen is het belangrijk dat er spelregels zijn. Structuur en spelregels bieden houvast en dat brengt rust in de vergadering.'

Het Reglement van orde is te vinden op: https://raad.sliedrecht.nl/Documenten/Reglementen-en-verordeningen-raad

RvO

Terug naar nieuws