Maak kennis met de agendacommissie

14 mei 2021

De gemeenteraad gaat over zijn eigen agenda. Wie de vergaderingen volgt, weet dat de raad aan het begin van de vergadering de agenda vaststelt. Voor het maken van de concept-agenda’s heeft de gemeenteraad een commissie in het leven geroepen: de agendacommissie.

De agendacommissie bestaat uit (burger)raadsleden: Rens den Besten (CDA), Esther Gruppen (PvdA), Mark Jongeneel (Slydregt.NU), Ria de Mul-Donker (SGP-ChristenUnie), Rene de Munck (D66), Mark Verheul (PRO Sliedrecht) en Sjors van Wijngaarden (VVD). Burgemeester Jan de Vries is voorzitter van de agendacommissie. Cees Paas, de plaatsvervangend voorzitter van de raad, is adviseur. De griffier, Rumo van Aalst, is secretaris en adviseur. 

Raadslid Ria de Mul-Donker: 'In de agendacommissie bereid ik met de andere leden de agenda's voor de vergaderingen van de gemeenteraad voor. We beoordelen of de voorstellen die we van het college krijgen goed genoeg zijn om in de raad te bespreken. Alle fracties zijn vertegenwoordigd, maar juist in deze commissie kijken we niet naar de (politieke) inhoud van de voorstellen, maar naar de technische kant ervan. We proberen op die manier ervoor te zorgen dat de vergaderingen van de raad goed kunnen verlopen.'

Burgerraadslid Esther Gruppen: 'Nabespreken of evalueren van de afgelopen vergaderingen is ook een belangrijk onderdeel, het is een leer voor de volgende keer.'

Agendacommissie

Terug naar nieuws