Maak kennis met de beeldvormende vergadering

10 mei 2021

De gemeenteraad van Sliedrecht maakt gebruik van het vergadermodel BOB. Dit staat voor Beeldvormend, Oordeelsvormend en Besluitvormend. In dit model wordt eerst Beeldvormend informatie opgehaald.

Raadslid en lid van de voorzitterspool Timo Pauw: 'Tijdens een beeldvormende vergadering kan ik als raadslid gemakkelijk informatie ophalen over het te behandelen raadvoorstel. Inwoners of organisaties zijn welkom om mee te doen en worden actief uitgenodigd.'

In de beeldvormende vergadering staat het uitwisselen van informatie centraal. Dat kan gaan over een raadsvoorstel, thema, project etc. De raadsleden en aanwezige inwoners kunnen vragen stellen aan collegeleden, extern genodigden en ambtenaren. De raadsleden gaan in de beeldvormende fase niet met elkaar in discussie.

Zo is er bijvoorbeeld elk half jaar een rondetafelgesprek sociaal domein. Strategisch beleidsadviseur Diana Vonk: 'Het is prettig dat er tijdens de rondetafel sociaal domein mogelijkheid is om op een informele manier met elkaar in gesprek te zijn over het sociaal beleid. Samen met professionals die werkzaam zijn binnen het sociaal domein informeren we de raad over de uitvoering van het huidige beleid, maar gaan we ook met we elkaar in gesprek over hoe we het sociaal beleid voor onze inwoners nog beter kunnen maken.'

Beeldvormende-3

Terug naar nieuws