Overzicht van nieuwsberichten 2021

Maak kennis met de nieuwe burgerraadsleden 08 oktober 2021

Afbeelding:Maak kennis met de nieuwe burgerraadsleden

Martin van Rossum (VVD) Is sinds drie jaar woonachtig in Sliedrecht, maar al vanaf zijn jonge(re) jaren veel in Sliedrecht te vinden bij Sliedrecht Sport en zijn bijbaan in De Lockhorst. Martin werkt als projectleider Binnenstad bij de gemeente Waalwijk en was daarvoor adviseur economische zaken. In zijn vrije tijd is hij veel te vinden in Sportcentrum Alblasserwaard en als tegenhanger daarvan begint hij steeds meer een Bourgondiër te worden. Anja Dubbeldam-van Beest (PvdA) Heeft een druk, chaotisch, maar warm gezin met haar man, drie kinderen en een puppy. Anja werkt als casemanager dementie, in die functie begeleid zij mensen met dementie en speelt daarin een verbindende rol met de zorginstanties en tussenpersonen in de Alblasserwaard. In haar vrije tijd maakt ze muziek (piano en accordeon) en leest zij graag historische boeken, autobiografieën en waargebeurde verhalen.

Maak kennis met de griffiemedewerker 20 juli 2021

Afbeelding:Maak kennis met de griffiemedewerker

Na heel veel mooie kennismakingen de afgelopen periode, is het aan mij om deze rubriek af te sluiten. Ik ben Rozanne Boer, 24 jaar en geboren en getogen in Sliedrecht. In juni 2020 ben ik uit dit mooie dorp vertrokken, om een dorp verderop in te trekken bij mijn liefde Wouter. Als rasechte Sliedrechter was die stap natuurlijk moeilijk, maar ik ben gelukkig nog (bijna) iedere dag in Sliedrecht te vinden.

Maak kennis met VVD Sliedrecht 16 juli 2021

Afbeelding:Maak kennis met VVD Sliedrecht

Wij zijn Roelant Bijderwieden, Sjors van Wijngaarden en Thea de Ruiter-van den Dool. Roelant is fractievoorzitter en werkzaam als docent wiskunde. Sjors is raadslid en werkzaam als AVG-consultant. Thea is burgerraadslid en doet vrijwilligerswerk.

Maak kennis met de werkgeverscommissie 13 juli 2021

Afbeelding:Maak kennis met de werkgeverscommissie

De gemeenteraad heeft met de griffie zijn eigen ondersteuning en daardoor ook een rol als werkgever. Een groot deel van de werkgeverstaken en bevoegdheden is gedelegeerd aan de werkgeverscommissie van de griffie. Iedere fractie heeft een vertegenwoordiger in deze commissie: Ria de Mul-Donker (SGP-ChristenUnie), Vincent Prins (CDA), Roelant Bijderwieden (VVD), René de Munck (D66), Wim Blanken (PRO Sliedrecht), Ben van der Plas (PvdA) en Mark Jongeneel (Slydregt.NU).

Maak kennis met SGP-ChirstenUnie Sliedrecht 09 juli 2021

Afbeelding:Maak kennis met SGP-ChirstenUnie Sliedrecht

Wij zijn de SGP-ChristenUnie Sliedrecht. Onze diverse fractie bestaat uit (foto van links naar rechts): Joanne Ligthart die blij wordt van vuistdikke dossiers die zij helemaal mag uitspitten, Kees Ippel de man van de cijfers, Jan Visser die zich helemaal thuis voelt in ons baggerdorp, fractievoorzitter Cees Paas die werkzaam is als ZZP’er, Johan Oostrom die hart heeft voor de zorg, Fijke Mulder die directeur van vereniging Helpende Handen is, Ria de Mul de sociale vrouw en Arnoud Spruijt, de sportieve sociaal geograaf. Onze wethouder is Piet Vat die als ervaren schipper koers houdt.

Maak kennis met PvdA Sliedrecht 06 juli 2021

Afbeelding:Maak kennis met PvdA Sliedrecht

Wij zijn Ben van der Plas (63, fractievoorzitter), Gökhan Torun (28, raadslid) en Esther Gruppen (53, burgerraadslid). Samen met veel mensen achter de schermen vormen wij PvdA Sliedrecht. Wij werken aan een sterk en sociaal Sliedrecht.

Maak kennis met de besluitvormende vergadering 02 juli 2021

Afbeelding:Maak kennis met de besluitvormende vergadering

De gemeenteraad van Sliedrecht maakt gebruik van het vergadermodel BOB. Dit staat voor Beeldvormend, Oordeelsvormend en Besluitvormend. Als laatste volgt de besluitvorming in de gemeenteraadsvergadering.

Maak kennis met het presidium 29 juni 2021

Afbeelding:Maak kennis met het presidium

In het presidium zitten de fractievoorzitters (7) van alle politieke partijen. Het presidium staat onder leiding van de voorzitter van de raad, de burgemeester. De griffier is secretaris en adviseur van het presidium.

Maak kennis met de motie 25 juni 2021

Afbeelding:Maak kennis met de motie

Een motie is een korte en gemotiveerde tekst over een onderwerp. In de motie staat een uitspraak van de raad, een verzoek of een opdracht aan het college van B&W.

Maak kennis met PRO Sliedrecht 22 juni 2021

Afbeelding:Maak kennis met PRO Sliedrecht

PRO Sliedrecht werd onder de naam Progressief Sliedrecht actief in 1974 met 1 zetel in de gemeenteraad. Inmiddels hebben zij 5 zetels in de huidige gemeenteraad van Sliedrecht. Sliedrecht is een dorp met een mengelmoes aan inwoners die op eigen stijl en wijze een sociale verbinding hebben. Sommige leden van PRO hebben diepe familie wortels in ons mooie dorp andere zijn de afgelopen jaren hier komen wonen. Dit maakt PRO Sliedrecht zo leuk!

Maak kennis met de griffiemedewerker 18 juni 2021

Afbeelding:Maak kennis met de griffiemedewerker

Ik ben Maya Feddema, 64 jaar jong en sinds 1996 woonachtig in Sliedrecht. In 2001 ben ik na 17 jaar voor de provincie Utrecht gewerkt te hebben overgestapt naar de gemeente Sliedrecht. In 2002 werd door het intreden van de Wet Dualisering de griffie opgericht. In november van dat jaar ben ik van het bestuurssecretariaat overgestapt naar de griffie om samen met Ari Koenen, de eerste griffier, de griffie gestalte gegeven. De eerste paar jaar van haar bestaan was de griffie gevestigd in het Raadhuis.

Maak kennis met het amendement 15 juni 2021

Afbeelding:Maak kennis met het amendement

De teller staat inmiddels voor 2021 op 14 ingediende amendementen, waarvan er 6 zijn aangenomen. Een amendement is een wijziging in een concept raadsbesluit wat voor ligt aan de raad. Kortom: het gaat om het wijzigen van een paar zinnen, letters of cijfers in het voorstel wat afkomstig is van het college van burgemeester en wethouders. Zo’n wijziging in de oorspronkelijke tekst kan vergaande consequenties hebben. Zo kan er in plaats van 1 miljoen, 3 miljoen uitgegeven worden aan een nieuw natuurpark, omdat de gemeenteraad het amendement heeft aangenomen.

Maak kennis met D66 Sliedrecht 11 juni 2021

Afbeelding:Maak kennis met D66 Sliedrecht

De fractie van D66 Sliedrecht bestaat uit drie enthousiaste leden: Marja Bouwmans, Anja de Rooij en René de Munck. Wij zijn vier jaar geleden begonnen aan de klus om in Sliedrecht D66 op de kaart te zetten. Tot op heden gaat dat geweldig, al werken we wel vanuit een achterstandspositie. Enerzijds omdat we in de oppositie zitten, maar ook omdat we nogal eens een tegengeluid laten horen. Als je het zo aan ons vraagt gaat het goed en verlangen we naar meer. Zijn dan alle wensen van ons vervuld? Nee verre van dat, maar daarop hadden we ook niet gerekend.

Maak kennis met de plaatsvervangend griffier/raadsadviseur 08 juni 2021

Afbeelding:Maak kennis met de plaatsvervangend griffier/raadsadviseur

Ik ben Heleen Vos-Hulleman, 62 jaar. Inmiddels woon ik bijna 20 jaar "op" de Oudendijk, een groen buurtschap in de gemeente Altena, samen met mijn echtgenoot Tim Vos. Met een tuin van 1500 m2 is tuinieren gelukkig ook een hobby en verder zijn wij dol op dieren.

Maak kennis met de auditcommissie 04 juni 2021

Afbeelding:Maak kennis met de auditcommissie

De auditcommissie fungeert als de oren en ogen van de gemeenteraad als het over financiële zaken gaat. Zij brengen bijvoorbeeld advies uit over het vaststellen van de jaarstukken, de financiële verordening en over het proces van aanbesteden van een nieuwe accountant. De auditcommissie onderhoudt het contact met de accountant over o.a. het accountantsverslag en de jaarrekening. Hiervoor komt de accountant ook naar de vergaderingen van de auditcommissie. Dat is ongeveer vier keer per jaar.

Maak kennis met burgemeester Jan de Vries 01 juni 2021

Afbeelding:Maak kennis met burgemeester Jan de Vries

Gemeente Sliedrecht kent sinds 13 april jl. een nieuwe burgemeester, Jan de Vries. De functie van burgemeester kent meerdere rollen en bevoegdheden Zo is Jan de Vries het boegbeeld van Sliedrecht en burgervader voor alle Sliedrechters. Hij is daarnaast verantwoordelijk voor de openbare orde en veiligheid. In die rol heeft hij het gezag over de politie en de brandweer. Samen met de wethouders vormt hij het dagelijks bestuur van de gemeente. Een rol die we zeker niet mogen vergeten is dat Jan de Vries voorzitter is van de gemeenteraad.

Maak kennis met CDA Sliedrecht 28 mei 2021

Afbeelding:Maak kennis met CDA Sliedrecht

Wij zijn Frank Dunsbergen, Rens den Besten, Vincent Prins en Joop de Vries. Frank is partij-jurist bij het landelijke CDA, Rens is werkzaam op het Scheepvaart- en Transportcollege, Vincent werkt bij Rijkswaterstaat en Joop is een gepensioneerde politieagent. Samen weten we best veel, maar natuurlijk niet alles. Gelukkig kennen en spreken we veel Sliedrechters.

Maak kennis met de oordeelsvormende vergadering 25 mei 2021

Afbeelding:Maak kennis met de oordeelsvormende vergadering

De gemeenteraad van Sliedrecht maakt gebruik van het vergadermodel BOB. Dit staat voor Beeldvormend, Oordeelsvormend en Besluitvormend. Oordeelsvormend is een open discussie tussen de diverse fracties, ruimte voor insprekers, uitwisselen van argumenten en het stellen van politieke vragen.

Maak kennis met Slydregt.NU 21 mei 2021

Afbeelding:Maak kennis met Slydregt.NU

Mark Jongeneel (33), Gert Jongeneel (70) en Boudewijn Brandwijk (21) vormen samen de fractie Slydregt.NU. Slydregt.NU koppelt het rijke historische verleden van Sliedrecht aan een moderne gemeentepolitiek.

Maak kennis met het Reglement van Orde 18 mei 2021

Afbeelding:Maak kennis met het Reglement van Orde

Iedere gemeenteraad stelt zijn eigen Reglement van orde vast. Dat is geregeld in artikel 16 van de Gemeentewet. Het Reglement van orde bevat regels over de gang van zaken tijdens de vergaderingen van de gemeenteraad. Wie mag wanneer spreken, hoe komt een besluit tot stand, wat zijn de taken van de commissies, welke bevoegdheden heeft de voorzitter, etc. In het Reglement van orde staan ook de instrumenten van de raadsleden die ter beschikking hebben, zoals bijvoorbeeld het amendement, de motie, schriftelijke vragen.

Maak kennis met de agendacommissie 14 mei 2021

Afbeelding:Maak kennis met de agendacommissie

De gemeenteraad gaat over zijn eigen agenda. Wie de vergaderingen volgt, weet dat de raad aan het begin van de vergadering de agenda vaststelt. Voor het maken van de concept-agenda’s heeft de gemeenteraad een commissie in het leven geroepen: de agendacommissie.

Maak kennis met de beeldvormende vergadering 10 mei 2021

Afbeelding:Maak kennis met de beeldvormende vergadering

De gemeenteraad van Sliedrecht maakt gebruik van het vergadermodel BOB. Dit staat voor Beeldvormend, Oordeelsvormend en Besluitvormend. In dit model wordt eerst Beeldvormend informatie opgehaald.

Maak kennis met de bodedienst 06 mei 2021

Afbeelding:Maak kennis met de bodedienst

Een vergadering van de raad is niet compleet zonder de aanwezigheid van een bode. Wij zijn betrokken vanaf het moment dat een vergadering wordt ingepland tot dat de deuren dichtgaan na afloop en doen dat in goede samenwerking met de griffie. We zorgen ervoor dat het publiek zich welkom voelt, voorzien iedereen van koffie en thee en ondersteunen de griffie en (burger)raadsleden bij de voorkomende werkzaamheden. We kijken er naar uit om iedereen weer te mogen ontvangen in de raadzaal!

Maak kennis met de raadsgriffier 03 mei 2021

Afbeelding:Maak kennis met de raadsgriffier

Ik ben Rumo van Aalst, 49 jaar, getrouwd met Josanne, papa van Bart (12), Lenthe (9) en Jens (6) en baasje van onze lieve hond Belle. In 2010 heb ik mijn geboorteplaats Steenbergen ingeruild voor het mooie Woerden. Naast het gezin zijn Josanne en ik op dit moment druk met alles rondom de bouw van onze nieuwe woning. Sinds 2018 mag ik als raadslid ook mijn tijd en energie steken in de gemeente waar wij al weer meer dan een decenium ontzettend graag wonen.

Alle informatie over de gemeenteraad nu op één plek! 20 april 2021

Afbeelding:Alle informatie over de gemeenteraad nu op één plek!

Sliedrecht vernieuwt! Vanaf nu is alle raadsinformatie te vinden op raad.sliedrecht.nl. In één oogopslag vindt u informatie over de eerstkomende vergaderingen, de vergaderstukken, maar ook al het nieuws uit de gemeenteraad, de vergaderkalender en de ingekomen stukken. Maak kennis met alle (burger)raadsleden uit Sliedrecht. Wie zit er in welke fractie en in welke commissie?

Burgemeester Jan de Vries geïnstalleerd 13 april 2021

Afbeelding:Burgemeester Jan de Vries geïnstalleerd

In een buitengewone raadsvergadering op dinsdagavond 13 april jl. is de heer mr. drs. J.M. (Jan) de Vries beëdigd en geïnstalleerd als nieuwe burgemeester voor gemeente Sliedrecht.

Jan de Vries kandidaat burgemeester voor Sliedrecht 02 maart 2021

Afbeelding:Jan de Vries kandidaat burgemeester voor Sliedrecht

De benoeming van een nieuwe burgemeester is weer een stap dichterbij. Gisteravond, 2 maart, besloot de gemeenteraad om Jan de Vries (55 jaar) uit Goudriaan voor te dragen voor deze functie aan de Commissaris van de Koning.