Onderwerp toegevoegd aan beeldvormende vergadering 27 mei 2024: Openbaar bijpraatmoment opvang asielzoekers Sliedrecht Noord.

Gepubliceerd op: 22 mei 2024 11:05

De agendacommissie heeft, op verzoek van het college, de agenda voor de beeldvormende vergadering van maandag 27 mei gewijzigd.

Van 19.30 tot 21.00 uur is er een 'Bijpraatmoment opvang asielzoekers Sliedrecht Noord' in zaal 1. Tijdens deze beeldvormende vergadering wordt de gemeenteraad geïnformeerd over de stand van zaken over, van en voor de realisatie van een opvang voor asielzoekers in Sliedrecht Noord. De projectleider, Kors van der Wolf, geeft een presentatie. Daarna is er voor iedereen gelegenheid om vragen te stellen.

Om 21.00 uur begint in zaal 3/4 de avond over zienswijzeprocedure Gemeenschappelijke Regelingen. In lijn met voorgaande jaren wordt de gemeenteraad tijdens deze beeldvormende vergadering meegenomen in de zienswijzestukken van de Gemeenschappelijke Regelingen. Aan de hand van gesprekstafels en gespreksrondes wordt er een actief gesprek gefaciliteerd tussen de betrokken beleidsambtenaren, portefeuillehouders, (burger)raadsleden en andere belangstellenden.

Bekijk de agenda hier.