Beeldvormende vergaderingen: Voorkeursvariant Noord-Zuidverbinding en Richtinggevende uitspraak zwembad

Gepubliceerd op: 07 maart 2024 16:03

De eerste avond (19 maart) staat in het teken van de voorkeursvariant Noord-Zuidverbinding en start om 20.45 uur. Voorafgaand aan deze beeldvormende vergadering is er, in de tijdelijke raadzaal, een openbare ontmoeting tussen de gemeenteraad en de participanten van de Noord-Zuidverbinding. 

Het college heeft in 2023 gewerkt aan een voorkeursvariant voor de Noord-Zuidverbinding. Deze voorkeursvariant is tot stand gekomen door middel van een participatietraject met omwonenden en de diverse verenigingen in het tracégebied. Het doel van deze beeldvormende vergadering is enerzijds om uit te leggen waarom er uiteindelijk voor deze voorkeursvariant is gekozen en anderzijds om uit te leggen welk proces er in de besluitvorming en het ontwerp in de komende twee jaren nog moet volgen.

De tweede avond (25 maart) gaat over de richtinggevende uitspraak van het zwembad en start om 20.30 uur. Ook bij deze avond is er vooraf een openbare ontmoeting, in de tijdelijke raadzaal. tussen de gemeenteraad en de participanten van het zwembad.

Tijdens deze beeldvormende vergadering wil het college specifiek aandacht besteden aan het zwembad als voorziening. De gemeenteraad wordt in het raadsvoorstel voorgesteld om te kiezen voor een nieuw te realiseren dorpsbad op de locatie Sliedrecht-Oost.

U bent op beide avonden hartelijk welkom tijdens de vergaderingen. De oordeels- en besluitvormende vergaderingen over deze onderwerpen worden op een later moment gepland.