Er is geen actieve pagina
vergroten Sluiten

Vergadering : Gemeenteraad Beeldvormend Sliedrecht, 13 september 2021 20:00:00

Algemene vergader informatie

Geen live uitzending mogelijk vanwege de opzet van de avond.

U bent van harte welkom bij deze beeldvormende vergadering. U kunt meepraten en hoeft zich daar niet vooraf voor aan te melden.

Datum:
13 sep. 2021, 20:00
Locatie:
De Lockhorst, Sliedrecht
Voorzitter:
A.L. den Besten
Griffier:
R.P.A. van Aalst

Agenda

Hoofdvergadering

De Lockhorst, Sliedrecht
  • Tijdens het rondetafelgesprek sociaal domein worden de gemeenteraad periodiek bijgepraat over een aantal actuele zaken uit het sociaal domein.

  • In het college uitvoeringsprogramma 2018-2022 staat de wens beschreven voor een seniorenbeleidsnota voor Sliedrecht. Om hier op een goede manier uitvoering aan te geven, wil de portefeuillehouder en zijn ondersteuning graag met de raad en andere aanwezigen in gesprek. Na een korte aftrap door de portefeuillehouder, wethouder Piet Vat, volgt een presentatie van ongeveer 25 minuten. Tijdens deze presentatie door beleidsadviseur Nathalie Klomp – Siebeling volgt een toelichting met betrekking tot de doelgroep senioren in Sliedrecht, de resultaten van het onderzoek 'Senioren in Sliedrecht' en wat er allemaal al is voor senioren in Sliedrecht. Daarna volgt het gesprek in subgroepen (3 x 15 minuten) aan de hand van diverse thema's (welzijn, gezondheid en levensloopbestendig wonen) over o.a. wat hierin de rol van de gemeente is of zou moeten zijn.

  • Cultuur heeft een belangrijke waarde voor onze samenleving. Het levert een bijdrage aan de persoonlijke ontwikkeling en geeft mensen de mogelijkheid om elkaar te ontmoeten en om mee te kunnen doen in de samenleving. Het is dan ook van belang dat alle inwoners de mogelijkheid krijgen om te kunnen deelnemen aan het cultuuraanbod in Sliedrecht.

    Om hier invulling aan te geven wordt er de komende tijd door het college gewerkt aan een lokale cultuurvisie. Dat gebeurt in samenspraak met de combinatiefunctionaris cultuur, culturele verenigingen en organisaties en andere belanghebbenden. Het college zal zich hierbij richten op de kunsten (o.a. kunst- en cultuureducatie, amateurkunst en cultuurverspreiding), de bibliotheek en het cultureel erfgoed (kunst in buitenruimte en musea). Als alles gereed is, gaat de (concept) cultuurvisie voor bespreking en vaststelling naar de gemeenteraad.

    Voor de invulling van deze visie wil de portefeuillehouder, wethouder Ed Goverde, en zijn ondersteuning graag met de raad en andere aanwezigen in gesprek. Na een korte aftrap door de portefeuillehouder volgt een presentatie door beleidsadviseur Caroline Wilbrink en combinatiefunctionaris Mark van Eijl van SOJS (15 minuten) om het bovenstaande nader toe te lichten. Hierna is er ruimte om met elkaar te discussiëren over de rol die cultuur kan spelen in Sliedrecht. Het gesprek vindt plaats in subgroepen (2 x 20 minuten).