Rekenkamer en begeleidingscommissie Sliedrecht

Naam: Rekenkamer en begeleidingscommissie Sliedrecht

De Rekenkamer bestaat uit een externe directeur, mevrouw Hélène van Rijnbach–de Groot. De raad heeft haar voor zes jaar benoemd. Een coördinator van de firma Necker van Naem ondersteunt haar. De Rekenkamer brengt jaarlijks één of meer onderzoeksrapporten aan de raad uit. De directeur beslist zelf over het onderzoeksprogramma. De raad mag wel onderwerpen voorstellen. De Rekenkamer is onafhankelijk, maar heeft wel een klankbord: de begeleidingscommissie Rekenkamer. Iedere raadsfractie heeft een lid in de commissie. De griffier is secretaris en adviseur van de commissie.

Leden

Ophalen gegevens

Activiteiten

Ophalen gegevens

Historie

Ophalen gegevens